pon, 16 czerwca 2014

KILKA REFLEKSJI o WOLNOŚCI i kompetencjach cyfrowych

Technologie dla osobistego rozwoju. Blog Jana Jackowicza-Korczyńskiego

belfersowaCytuję  wierszyk, który pamiętam do dzisiaj jeszcze z czasów swojego wieku przedszkolnego:

 Gę, gę, gę  chodźcie gąski,
jakie tu są smaczne kąski,
świeża trawa, czysta woda
i swoboda i swoboda...
[podkreślenie moje]

Zaniedbałem w minionych tygodniach niniejszego bloga. Bezpośredni powód obrazuje krążący w internecie zabawny rysunek belfra-sowy. 

W dniu dziejszym udało mi się oddać wychowawcom końcowe oceny klas, które uczę. Kilka wcześniejszych tygodni upłynęło pod znakiem nieustannej walki o to, aby części uczniom chciało się cokolwiek zrobić, aby uzyskać pozytywną ocenę. Oczywiście, żyjemy w wolnym kraju i uczeń jeśli nie chce, nie musi się uczyć - jego wybór. 

Pozwolę sobie na szerszą refleksję na temat naszej wolności.

Dlaczego przypomniał mi się ten wierszyk?

 

 4 czerwca obchodziliśmy 25-lecie wolności Polski. Kto pamięta, jak wiele nam nie było wolno w latach 50-tych, 60-tych, 70-dziesiątych, jak wiele rzeczy było zabronionych, a o ilu innych nawet nie ośmielaliśmy się marzyć, bo były całkowicie niedostępne...

Obawiam się jednak, że nasze pokolenie, aż w nazbyt częstych przypadkach, pomyliło pojęcia WOLNOŚCI od SWOBODY. 

Nie trzeba mieć wykształcenia filozoficznego, aby te pojęcia rozróżniać. Wystarczy tylko odrobinę wykroczyć poza egzystencję organiczoną do swobody użycia i płaskiej konsumpcji. 

Wolność wiąże się jednoznacznie z WYBOREM. Nic nie muszę, mam wybór... Co zrobię, zależy ode mnie...

Czasy zniewolenia nie sprzyjały nabyciu umiejętności dokonywania wyboru. Kiedy ,,mury runęły'' wielu pomyliła się wolność ze swobodą. W końcu nic już nie muszę, wszystko mi się należy, a jeśli coś jest źle, to winni są ,,CI ONI''.
Lubimy zapominać jak było, ale zapominamy też, że wolność to nie oderwanie się od wszelkich ograniczeń, tylko możliwość dokonywania wyboru.  Nasze pokolenie wychowane w społeczeństwie NIE WOLNYM wychowało pokolenie dzisiejszych studentów, uczniów,  a nawet już obecnych rodziców... Jedni wychowali tak, inni inaczej -  każdy według swojego świata wartości i własnego rozumienia i konsumowania swojej wolności. Mamy obecnie, w skali społecznej,  co mamy i jakie młode społeczeństwo sobie wychowaliśmy.

 

e-skilsOkazuje się, że z punktu widzenia Komisji Europejskiej brak kompetencji cyfrowych niezbędnych dla obecnego rynku pracy w Europie jest tak bardzo niepokojący, że zdecydowano się uruchomienie sopecjalnego projektu E-skills for jobs 2014, który będzie przez najbliższe lata realizowany w 30 krajach, w tym również u nas.
Zobacz więcej: http://www.eskills2014.pl/O_projekcie,5.html

Teoretycznie polski uczeń POWINIEN ze szkoły wynieść owe kompetencje cyfrowe nazywane terminem e-skills. Jest to określone jednoznacznie w podstawach programowych nauczania ogólnego od podstawówki do szkoły ponadgimnazjalnej.

Uczę informatyki w trzech różnych szkołach trzy różne grupy młodzieży: technikum, LO oraz gimnazjum. O różnych próbach zmotywowania tych grup do uczenia się i wykazania się tak zwaną wartością dodaną w zakresie mojego przedmiotu mógłbym napisać osobną książkę, a doświadczenia każdej z nich są niepowtarzalne.

Doświadczam na co dzień SWOBODNEGO UŻYWANIA (sic!) przez moich uczniów cyfrowych narzędzi, ale z określonym wyżej znaczeniem słowa SWOBODA. Wielu z nich trawi swój czas jedynia na atrakcyjne cyfrowe użycie dla zabawy i płaskiej konsumpcji.

Dla nauczyciela jest uwłaczające, że na koniec roku musi uciekać się do różnych trików metodycznych aby ZNIEWOLIĆ I ZMUSIĆ UCZNIA do wykonania chociaż minimum tego, co powinien umieć i wiedzieć jako dyplomowany absolwent szkoły.

Czy nasze dzieci umieją być wolne i dokonywać odpowiedzielnych wyborów? Pewnie coś w tej naszej polskiej naturze jest, że ,,jakoś to będzie''... 

Gę, gę, gę,  chodźcie gąski,
jakie tu są smaczne kąski,
świeża trawa, czysta woda
i swoboda i swoboda....

...i jakoś to będzie...

Następne wpisy na blogu planuję realizować już bez tak długich przerw.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież